ZPĚT/BACK

Anna Romanovská, Michael Romanovský, Jan Holý a Helena Vovsová
Jan Holý: "Obrys světla", koláž hudby a veršů Ladislava Dvořáka
Koncertní síň Atrium, Praha