...a odcházet se nedařilo - po veřejném čtení veršů Ladislava Dvořáka

...a odcházet se nedařilo
po veřejném čtení veršů Ladislava Dvořáka
v kavárně divadla "Potrvá"